Estudis

Formació acadèmica

1996-2000

Llicenciada en Filologia Catalana, Universitat de València. Curs 1996-2000.

2001

Curs d’Aptitud Pedagògica, Universitat de València. Curs 2000-2001.

2004

Cursos del programa de doctorat “Llengua i literatura catalanes”, Departament de   Filologia Catalana, UV.

2013

Doctora en Filologia Catalana. Excel•lent Cum Laude. Universitat de València. Tesi doctoral: Promoció de la lectura en el marc educatiu

Publicacions de 2011 a 2015

2015:
La investigació sobre la promoció de la lectura 2.0. Anàlisi de casos” Caplletra 59 (Tardor, 2015), pp. 99-119 ISSN 0214-8188, ISSN versió electrònica 2386-7159.
Sobre la promoció de la lectura amb TIC a l’aula. La veu dels protagonistes” Revista Articles, número 69, secció “Intercanvi”. Editorial Graó. Barcelona. ISSN: 2014-4776

2014:    
De Nador a Vic“. Inmigración / Emigración na LIX. Vigo, LIJMI.

2013:
Metodologia d’investigació per a pràctiques de lectura al centre educatiu  mitjançant les TIC. Estudi de tres casos”.  Quaderns de Filologia. Universitat de València.  ISSN 1135-4178, núm. 18

2012:   
Promoción de la lectura en el marco educativo”. Revista OCNOS: revista de estudios de lectura, núm. 8, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha. ISSN-e 2254-9099, ISSN 1885-446X

2011:  
Promoción de la lectura en el marco educativo con las TIC. Metodología y proceso   del estudio de  casos en tres centros educativos valencianos”. Revista digital Puertas de Lectura, núm. 23, Universidad de Extremadura. ISSN 1575-9997

Publicacions de 2016 a 2024

2024:
«De Quijote News a Tirant lo Times». Dossier Graó. #Competència lectora al segle XXI, ISSN 2462-5922, 2024, págs. 82-85 (coordinat per Alba Ambrós Pallarés).
2021:
«Lectura augmentada: Exemple d’una situació d’aprenentatge amb sentit per als estudiants». Articles: Revista de didàctica de la llengua i de la literatura, ISSN 1133-9845, Nº. 90, 2021, págs. 67-72 (article escrit amb Pilar Pérez Esteve).
2017:
«El Quijote o Tirant lo Blanc entre blogs y Google Maps», Cruces, F. (dir.) ¿Cómo leemos en la sociedad digital? Lectores, booktubers y prosumidores. Madrid: Editorial Ariel, Fundación Telefónica. pp. 52-75 (obra col·lectiva)

2019:
“Nuevos mediadores de la LIJ: Análisis de los booktubers más importantes de habla hispana”. Cuadernos.Info. Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

2019:
“¿Qué estudiamos cuando estudiamos literatura? El tratamiento curricular de Rosalía de Castro”. Ocnos: Revista De Estudios Sobre Lectura, 18 (1), 73-84.

2017:
“El apadrinamiento lector entre estudiantes. Una estrategia favorecedora de la inclusión en la escuela”. Ocnos: Revista De Estudios Sobre Lectura, 16(2), 27-36.

Publicacions de divulgació

2022:
-Nuevo currículo, nuevos desafíos educativos Situaciones aplicadas. Te damos voz, te damos la palabra. Una patera para perseguir un sueño. Editorial SM.

-La biblioteca escolar. Contenidos y materiales. Coedco
ISBN 978-84-124987-2-1 Janeth Chaparro, Gemma Lluch, Maite Monar van Vliet i María Cristina Rincón.

2014: 
Com triomfar amb les TIC en la promoció lectora. Algemesí: Andana
ISBN 9788494267185, pp. 23-35. Editorial. Monar, Maite (coord.); Boscà, M.; Castellano, M.; Doménech, O.; Lluch, G.; Martí, A.; Moral,